KRYS SWISS CONSULTING

Arbeitsvermittlung

Erhalten Sie einen gut bezahlten Job in der Schweiz

Krystian Hordyjewicz

Krys Swiss Consulting

Wir arbeiten mit vielen Top-Geschäftspartnern zusammen und ich habe die besten Schweizer Unternehmen ausgewählt. Wir helfen bei der Anstellung in der Schweiz, organisieren eine Unterkunft und helfen auch in der Schweiz bei solchen Angelegenheiten wie: offizielle, administrative und rechtliche Angelegenheiten (Kontoeröffnung), Lebenslaufübersetzung, Dolmetscher, Unterstützung bei der besten Kranken- und Invaliditätsversicherung.

Wir sind auf der Suche nach Spezialisten
aus verschiedenen Bereichen

Alle Angebote anzeigen

Warum sollten Sie
Zusammenarbeit mit uns?

Znajomość szwajcarskiego rynku pracy

Kenntnisse über den Arbeitsmarkt

Wir kennen den Schweizer Arbeitsmarkt sehr gut und bieten daher lohnende Arbeitsplätze.

Wartościowe doradztwo

Wertvolle Ratschläge

Wir schlagen Ihnen vor, welche Fähigkeiten in Ihrer Branche gefragt sind – damit Sie Ihr Einkommen steigern können.

Umfassende Unterstützung

Umfassende Unterstützung

Wir helfen bei behördlichen, administrativen, rechtlichen, versicherungstechnischen und wohnungspolitischen Fragen.

Sprawdzeni pracodawcy

Erfolgreiche Arbeitgeber

Wir arbeiten mit zuverlässigen und bewährten Arbeitgebern zusammen – sie sind seit Jahren unsere Geschäftspartner.

Mapa Europy
Praca w Szwajcarii

Sind Sie daran interessiert, in der Schweiz zu arbeiten?

Schicken Sie uns Ihren Lebenslauf, und wir werden unser Bestes tun, um für Sie eine lohnende und gut bezahlte Stelle in der Schweiz zu finden.

Lebenslauf abschicken

Warum Personalvermittlungsagenturen?

Die Inanspruchnahme einer Personalvermittlungsagentur ist sehr wichtig. Das liegt unter anderem daran, dass sie es Arbeitsuchenden ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen, und Unternehmen, die idealen Kandidaten zu finden. Fachwissen ist sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitssuchenden wichtig. Wenn die Stelle, die der Bewerber sucht, schwer zu finden ist, kann die Agentur den Bewerber anleiten, was er als Nächstes tun muss und wie er seine Bedürfnisse etwas anpassen kann. Die Agenturen kennen auch die bestbezahlten Stellen, die aktuellen Einstellungen und die Engpässe. Für Unternehmen hat die Agentur Zugang zu den besten Talenten und Fähigkeiten. Sie können das Unternehmen auch beraten, worauf es bei potenziellen Bewerbern achten sollte. Für Arbeitssuchende sind diese Personalvermittler ideal. Vor allem als Ausländer werden ihr Wissen und ihre Erfahrung bei Ihrer Stellensuche sehr wertvoll sein. Sie haben die Branche bereits analysiert und können auch fachkundige Anweisungen geben.

Zeitersparnis

Personalvermittlungsagenturen sparen sowohl dem Personalvermittler als auch dem eingestellten Bewerber eine Menge Zeit. Für die Arbeitgeber sparen diese Agenturen Zeit bei der Suche und Überprüfung der potenziellen Mitarbeiter. Die Personalvermittler prüfen die Lebensläufe, um aus den verfügbaren Stellen die besten auszuwählen. Bewerbern erspart eine Vermittlungsagentur die Zeit, die sie mit der Suche von einem Unternehmen zum anderen verbracht hätten. Stattdessen können sie diese Zeit in andere produktive Unternehmungen investieren, während sie auf die Gelegenheit warten, die ihnen der Personalvermittler bietet.

Größere Reichweite

Personalvermittlungsagenturen haben Zugang zu einigen der besten Talente und Humanressourcen, die Arbeitgeber aufgrund ihres begrenzten Zugangs zu potenziellen Kunden nicht finden würden. Insbesondere im Falle von Ausländern kennen diese Personalvermittler viele Unternehmen, die qualifizierte Ausländer suchen. Dieser Vorteil macht sie zu einer besseren Wahl bei der Arbeitssuche.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jego dostępności, personalizacji, czy aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Zobacz więcej
Ustawienia
OK
Polityka prywatności i plików cookies
Polityka Prywatności
Cookie name Active

Postanowienia ogólne

Administrator – firma „KRYS SWISS CONSULTING Krystian Hordyjewicz”, ul. Aleja Zwycięstwa 17, 21-100 Lubartów, NIP: 9462466223 KRAZ nr. 29369 Użytkownik – osoba korzystająca ze strony krysswissconsulting.com na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest KRYS SWISS CONSULTING Krystian Hordyjewicz, ul.Aleja Zwycięstwa 17, 21-100 Lubartów, NIP: 9462466223 KRAZ nr. 29369 Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są oddzielnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Użytkownik może zwrócić się z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na jego temat posiada Administrator oraz w jakich celach je przetwarza. Wówczas należy skontaktować się z Administratorem pod adresem schweiz11arbeit@gmail.com. Podany adres e-mail można wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.

Bezpieczeństwo

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców działających na rzecz Administratora (KRYS SWISS CONSULTING Krystian Hordyjewicz), czyli podmiotów, z których usług korzysta Administrator przy świadczeniu na rzecz Użytkownika usług. H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS 0000612359 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej, Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google, Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Firma Google przystąpiła do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Korzystanie z serwisu krysswissconsulting.com

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora: w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Kontakt

Kontaktując się z firmą KRYS SWISS CONSULTING Krystian Hordyjewicz za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik w sposób naturalny przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika.

Formularze Kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane: w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych. W niektórych przypadkach Administrator wykorzystuje profilowanie, np. remarketing reklam. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Komentarze

Jeżeli Użytkownik chce dodać komentarz na stronie, musi wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej Użytkownik poprosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy. W każdej chwili Użytkownik może sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona krysswissconsulting.com, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez Administratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej Użytkownik znajdzie wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony krysswissconsulting.com, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne Administrator wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Strona krysswissconsulting.com, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcjonalności zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Google Analytics

Strona krysswissconsulting.com korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej krysswissconsulting.com. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony krysswissconsulting.com. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej krysswissconsulting.com przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Użytkownik może zapoznać się ze szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Narzędzia społecznościowe

Na stronie krysswissconsulting.com używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Google. Wyświetlając stronę internetową krysswissconsulting.com, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę krysswissconsulting.com, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie krysswissconsulting.com do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy, Twitter – https://twitter.com/en/privacy, Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl, Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej krysswissconsulting.com bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na stronie krysswissconsulting.com Użytkownik musi się wylogować z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo

Na stronie krysswissconsulting.com osadzane są wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli Użytkownik nie godzi się na ich załadowanie, powienien powstrzymać się przed odtwarzaniem wideo. Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu Google lub nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Użytkownik zalogował się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na stronie krysswissconsulting.com do profilu Użytkownika w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności Google. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio profilowi Użytkownika, to przed wizytą na stronie krysswissconsulting.com Użytkownik musi się wylogować z tego serwisu. Użytkownik może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Użytkownik może zapoznać się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Zapisz
Cookies settings
facebook